Untitled Artwork
Exhibitions

ABI HUBBARD // POLYESTER PAGANISM

Exper­i­men­tal art exhi­bi­tion by UK based emerg­ing artist Abi Hubbard

Dates
03/06/23 – 04/06/23
Organisation
Region
Bristol
Opening Times
Sunday, 12:00 – 17:00
Mon–Fri, Closed
Saturday, 12:00 – 17:00
Polyester paganism by Abi Hubbard charts the journey of the project which was inspired by slime mould and how it reflects the queer community with its beautiful and alien transformative properties. Celebrating the joy of difference and discovery. Abi Hubbard is a multidisciplinary artist who creates wearable art, installation and films.

She is interested in exploring the intersection of arts , ecology and spirituality to explore new ways of living. Harnessing fun and theatrical materials to create a new language that negates human exceptionalism and champions the absurd , unknown , messy, maverick future world.Mae paganiaeth polyester gan Abi Hubbard yn olrhain taith y prosiect a ysbrydolwyd gan lwydni llysnafedd a sut mae'n adlewyrchu'r gymuned queer gyda'i nodweddion trawsnewidiol hardd ac estron. Dathlu llawenydd gwahaniaeth a darganfyddiad. Mae Abi Hubbard yn artist amlddisgyblaethol sy’n creu celf gwisgadwy, gosodiadau a ffilmiau.

Mae ganddi ddiddordeb mewn archwilio croestoriad y celfyddydau, ecoleg ac ysbrydolrwydd i archwilio ffyrdd newydd o fyw. Harneisio deunyddiau hwyliog a theatraidd i greu iaith newydd sy’n negyddu eithriadoldeb dynol ac sy’n hyrwyddo byd abswrd, anhysbys, anniben, gwallgof y dyfodol.

Exhibtion open 3 & 4th June 2023 12- 5pm

Location:
D-UNIT
Durnford Street,
Bristol
BS3 2AW

Website:
https://abihubbard.co.uk/
https://dunit.space/

Funded by Arts Council Wales //Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru