Tactile6 Mar23 230
Exhibitions

ABI HUBBARD. POLYESTER PAGANISM

New works inspired by slime mould and how it reflects the queer com­mu­ni­ty with its beau­ti­ful and alien trans­for­ma­tive properties.

Dates
07/04/23 – 09/04/23
Organisation
Region
Bristol
Opening Times
Sunday, 12:00 – 16:00
Mon–Thu, Closed
Friday, 18:30 – 20:30
Saturday, 12:00 – 16:00
Abi Hubbard is a multidisciplinary artist who creates wearable art , installation and films.
She is interested in exploring the intersection of arts , ecology and spirituality to explore
new ways of living. Harnessing fun and theatrical materials to create a new language that
negates human exceptionalism and champions the absurd , unknown , messy, maverick
future world.
Funded by Arts Council Wales

Abi Hubbard
Paganiaeth Polyester.
Golygfa breifat 7fed Ebrill 6.30 - 8.30pm
8fed a 9fed Ebrill 12-4pm
Mae paganiaeth polyester gan Abi Hubbard yn olrhain taith y prosiect a ysbrydolwyd gan
lwydni llysnafedd a sut mae'n adlewyrchu'r gymuned queer gyda'i nodweddion
trawsnewidiol hardd ac estron. Dathlu llawenydd gwahaniaeth a darganfyddiad.
Mae Abi Hubbard yn artist amlddisgyblaethol sy’n creu celf gwisgadwy, gosodiadau a
ffilmiau. Mae ganddi ddiddordeb mewn archwilio croestoriad y celfyddydau, ecoleg ac
ysbrydolrwydd i archwilio ffyrdd newydd o fyw. Harneisio deunyddiau hwyliog a theatraidd i
greu iaith newydd sy’n negyddu eithriadoldeb dynol ac sy’n hyrwyddo byd abswrd,
anhysbys, anniben, gwallgof y dyfodol.
Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Tactile6 Mar23 230
CREDIT